THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Triển khai nộp thuế qua phương thức điện tử đối với các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Publish date 09/11/2020 | 02:16 PM  | View count: 217
Thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không...

MTTQ quận Cầu Giấy phát huy sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin và hiệu quả

Publish date 06/11/2020 | 01:49 PM  | View count: 493
Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh,...

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020”

Publish date 03/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 219
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo in, báo điện tử, qua...

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 02/11/2020 | 11:25 AM  | View count: 272
Ngày 04/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cầu Giấy tiếp tục triển khai cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động

Publish date 30/10/2020 | 04:18 PM  | View count: 505
Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy...

Thông báo Lễ khai mạc “Tháng khuyến mại” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”

Publish date 22/10/2020 | 02:31 PM  | View count: 491
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức sự kiện ngày không dùng tiền mặt, UBND quận Cầu Giấy thông báo...

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Publish date 15/10/2020 | 03:36 PM  | View count: 671
Nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban...