THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chính phủ ban hành nghị định quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Publish date 25/09/2020 | 03:18 PM  | View count: 274
Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp...

Quận Cầu Giấy qua hai năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Publish date 21/09/2020 | 10:37 AM  | View count: 312
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là...

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 9/2020)

Publish date 18/09/2020 | 03:09 PM  | View count: 432
Tình hình trât tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực,...

Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho Hòa giải viên

Publish date 17/09/2020 | 05:32 PM  | View count: 373
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ...

Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

Publish date 13/09/2020 | 03:17 PM  | View count: 340
Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; ...