THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Publish date 09/10/2020 | 09:59 AM  | View count: 117
Thủ tục 7: Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Trình tự thực hiện  1....

08 chỉ số nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

Publish date 07/10/2020 | 10:11 AM  | View count: 193
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản...

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Publish date 07/10/2020 | 09:57 AM  | View count: 157
Thủ tục 6: Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Trình tự thực hiện ...

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Publish date 07/10/2020 | 09:51 AM  | View count: 171
Thủ tục 5: Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Trình tự thực hiện  1. Ủy ban ...

Khái quát chung về PAPI

Publish date 06/10/2020 | 10:21 AM  | View count: 167
1. PAPI là gì? PAPI là tên gọi viết tắt theo tiếng Anh của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở...

Giới thiệu về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)

Publish date 05/10/2020 | 10:14 AM  | View count: 134
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (gọi tắt theo tên tiếng Anh làPAPI) là một bộ chỉ báo...

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Publish date 05/10/2020 | 09:33 AM  | View count: 149
Thủ tục 4: Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Trình tự thực hiện  1....

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Publish date 05/10/2020 | 09:31 AM  | View count: 124
Thủ tục 3: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,...

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Publish date 04/10/2020 | 10:24 AM  | View count: 332
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên...