THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chính phủ ban hành nghị định quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Publish date 25/09/2020 | 03:18 PM  | View count: 283
Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp...

Quận Cầu Giấy qua hai năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Publish date 21/09/2020 | 10:37 AM  | View count: 321
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là...

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 9/2020)

Publish date 18/09/2020 | 03:09 PM  | View count: 450
Tình hình trât tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực,...

Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho Hòa giải viên

Publish date 17/09/2020 | 05:32 PM  | View count: 388
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ...

Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

Publish date 13/09/2020 | 03:17 PM  | View count: 356
Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; ...

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Publish date 09/09/2020 | 10:58 AM  | View count: 446
Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định có...