THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

10 văn bản có hiệu lực từ tháng 4/2022

Publish date 29/03/2022 | 03:56 PM  | View count: 154
1. Nghị định 19/2022/NĐ-CP  ngày 22/02/2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân ...

Bài tuyên truyền và hướng dẫn về cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Publish date 26/03/2022 | 06:46 PM  | View count: 76
- Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa...

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Publish date 14/03/2022 | 09:30 AM  | View count: 83
Ngày Quốc tế Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được...

Hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 11/03/2022 | 02:17 PM  | View count: 69
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Quyết định quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Publish date 08/03/2022 | 08:45 AM  | View count: 58
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)

Publish date 07/03/2022 | 02:03 PM  | View count: 119
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

Publish date 05/03/2022 | 10:13 AM  | View count: 198
Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế...

Cầu Giấy triển khai KH thực hiện KL 21-KL/TW của BCHTW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và HTCT; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Publish date 05/03/2022 | 09:07 AM  | View count: 117
Ngày 18/02/2022, Quận ủy Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 60-KH/QU về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022

Publish date 04/03/2022 | 03:03 PM  | View count: 103
1. Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 11/1/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật: luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối...