THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Từ ngày 04/3/2022: Điều chỉnh các nhánh 1, 2 và 3 của Tổng đài 1022 thành phố Hà Nội

Publish date 03/03/2022 | 05:59 PM  | View count: 62
Để phục vụ tốt hơn công tác hướng dẫn, chăm sóc cho các F0 tại nhà, từ ngày 04/3/2022 thành phố Hà Nội điều chỉnh các...

Hãy chung tay ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của Quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 02/03/2022 | 10:25 AM  | View count: 152
Biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu để xây...

Người lao động đang tham gia BHXH là F0 cần làm thủ tục gì để được hưởng trợ cấp chế độ ốm đau?

Publish date 01/03/2022 | 02:02 PM  | View count: 136
Chế độ ốm đau là chính sách hỗ trợ nghỉ ốm dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiện có nhiều người lao động là F0...

Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự

Publish date 22/02/2022 | 05:53 PM  | View count: 75
1. Xử phạt vi phạm hành chính về nghĩa vụ quân sự Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt...

Từ ngày 18/02/2022, người dân có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy

Publish date 16/02/2022 | 06:55 PM  | View count: 87
Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư  01/2022/TT-BTP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị...

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện và cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Publish date 14/02/2022 | 03:52 PM  | View count: 105
Ngày 27/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải...