THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Publish date 11/02/2022 | 10:52 AM  | View count: 182
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 10/02/2022 | 11:20 AM  | View count: 131
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 10/02/2022 | 11:17 AM  | View count: 60
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chi cục Thuế quận triển khai Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ nhằm hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Publish date 09/02/2022 | 10:36 AM  | View count: 148
Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị ...

10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2022

Publish date 07/02/2022 | 10:58 AM  | View count: 88
1. Quy định mới về xuất xứ hàng hóa Nghị định  111/2021/NĐ-CP  ban hành ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều...

Quy định mới của Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Publish date 28/01/2022 | 08:25 AM  | View count: 93
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp...

Quy định mới về kinh doanh bất động sản

Publish date 28/01/2022 | 08:14 AM  | View count: 92
Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Nghị định gồm 16 Điều,...

Bài tuyên truyền về tăng cường phòng ngừa các loại tội phạm trong thời gian cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Publish date 27/01/2022 | 02:53 PM  | View count: 76
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN