THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Di sản Việt Nam

Publish date 22/11/2021 | 09:38 AM  | View count: 98
Ngày nay, di sản văn hóa đã thực sự khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội. Công ...

Bài tuyên truyền về Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Publish date 18/11/2021 | 04:13 PM  | View count: 153
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Bài tuyên truyền về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 15/11/2021 | 03:31 PM  | View count: 122
Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022 đảm bảo chất lượng, ngày 26/10/2021, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế...

Tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Publish date 15/11/2021 | 09:42 AM  | View count: 97
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng...

Tuyên truyền nội dung Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính

Publish date 13/11/2021 | 04:24 PM  | View count: 95
Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân...

Tài liệu tuyên truyền "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 05/11/2021 | 02:41 PM  | View count: 131
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân có hiệu lực từ tháng 11/2021

Publish date 01/11/2021 | 03:58 PM  | View count: 145
1. Thông tư 04 / 2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 01/10/2021, quy định quy trình tiếp dân. Thông tư...

Tuyên truyền Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Quốc Hội

Publish date 29/10/2021 | 10:47 AM  | View count: 287
Ngày 19/10/2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu...

Kế hoạch tuyên truyền hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 - 01/9/2022)

Publish date 25/10/2021 | 10:19 AM  | View count: 216
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY