Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Publish date 30/11/2021 | 14:21  | View count: 140

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lan rộng và kéo dài tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Theo đó, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số 10879/HD-NHCS về việc hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, mức giảm lãi suất cho vay

- Giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, trừ các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ.

- Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay hiện hành theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đã được ghi vào khế ước, hợp đồng vay vốn.

2. Phương thức giảm lãi suất cho vay

- NHCSXH xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11/2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện trong tháng 01/2022.

- NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau:

+ Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số tiền lãi giảm phải trả cho khách hàng được chuyển vào khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi, được giảm trừ vào số tiền phải trả của tháng tiếp theo khi phát hành Biên lai thu lãi, thu tiền gửi.

+ Đối với khách hàng thuộc đối tượng được giảm lãi nhưng đến nay đã trả hết nợ: NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ TK&VVcủa khách hàng và thông báo đến khách hàng, trường hợp khách hàng đã trả hết nợ và đóng tài khoản tiền gửi, tổ viên, NHCSXH nơi cho vay lập bảng kê và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng trong kỳ giao dịch tại UBND phường.

Hiện nay NHCSXH đang cho trên 2.600 khách hàng trên địa bàn quận Cầu Giấy vay vốn chương trình “Cho vay giải quyết việc làm” và “Cho vay Nhà ở xã hội” (chương trình vay vốn có thu lãi) với tổng số tiền 192 tỷ đồng. Tổng số tiền giảm lãi cho khách hàng trên địa bàn quận là 380 triệu đồng.

Hộ vay vốn trên địa bàn quận Cầu Giấy tập trung chủ yếu là hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm, thu nhập không ổn định, những hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, buôn bán, dịch vụ nhỏ… để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân, việc giảm lãi cho khách hàng vay vốn tại NHCSXH đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ tới các đối tượng chính sách trên địa bàn, đồng thời, kịp thời hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn trước mắt, khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại bởi dịch COVID-19, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị xã hội trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI