Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Kế hoạch tiếp nhận, cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Ký túc xá Trường Đại học Thương mại

Publish date 02/08/2021 | 09:00 PM  | View count: 41
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

Publish date 01/08/2021 | 06:30 PM  | View count: 95
 Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Publish date 01/08/2021 | 10:00 AM  | View count: 47
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Publish date 31/07/2021 | 09:13 PM  | View count: 75
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên đại bàn Thành phố

Publish date 31/07/2021 | 09:09 PM  | View count: 67
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về thành lập khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền

Publish date 31/07/2021 | 09:19 AM  | View count: 61
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học Thương mại

Publish date 31/07/2021 | 09:03 AM  | View count: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN