Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Về việc điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận

Publish date 08/07/2021 | 04:59 PM  | View count: 174
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp số 118

Publish date 07/07/2021 | 06:15 PM  | View count: 128
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc rà soát, đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với người dân trên địa bàn

Publish date 07/07/2021 | 06:14 PM  | View count: 171
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Publish date 07/07/2021 | 06:11 PM  | View count: 142
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”

Publish date 06/07/2021 | 05:02 PM  | View count: 238
Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong ...

Quận Cầu Giấy triển khai điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lưu động

Publish date 02/07/2021 | 08:00 PM  | View count: 1641
T hực hiện kế hoạch số 8711/KH-SYT ngày 08/6/2021 của Sở Y tế Hà Nội, Kế hoạch số 1812/KH-KSBT ngày 08/6/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật...

Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Publish date 02/07/2021 | 12:48 PM  | View count: 87
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN