Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Publish date 05/05/2021 | 08:30 PM  | View count: 191
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại phiên họp số 107

Publish date 05/05/2021 | 04:48 PM  | View count: 208
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Publish date 04/05/2021 | 04:52 PM  | View count: 195
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Publish date 03/05/2021 | 03:00 PM  | View count: 1106
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố HN và cho học sinh tạm dừng đến trường

Publish date 03/05/2021 | 09:23 AM  | View count: 308
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lê 30/4 và 1/5

Publish date 02/05/2021 | 02:00 PM  | View count: 823
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT, lễ hội, hoạt động của các cơ sở kinh doanh game, bar, karaoke để phòng chống dịch Covid-19

Publish date 30/04/2021 | 12:45 PM  | View count: 330
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận, Trường Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp ngày 29/4/2021

Publish date 30/04/2021 | 10:09 AM  | View count: 221
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN