PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Phường Dịch Vọng Hậu triển khai ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức người lao động
Publish date 26/04/2018 | 15:25  | View count: 812

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-ĐU ngày 19/4/2018 của Đảng ủy phường Dịch Vọng Hậu về chỉ đạo thực  hiện quy tắc ứng xử của CBCC, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01/02/2018 của UBND phường Dịch Vọng Hậu về việc tiếp tục thực hiện bộ quy tắc ứng xử và các văn bản của UBND phường về việc thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, hợp đồng lao động trên địa bàn phuờng, Chiều ngày 26/4/2018, UBND phường Dịch Vọng Hậu tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử tới từng cán bộ, công chức, người lao động thuộc phường Dịch Vọng Hậu năm 2018.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường đã quán triệt Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc tiếp tục triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đồng thời tổ chức ký cam kết triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với 39 cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng thuộc các bộ phận chuyên môn của Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể phường.

 

Việc ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Dịch Vọng Hậu  “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tỡnh - thõn thiện”. 

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU