PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Phường Dịch Vọng Hậu triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Publish date 17/03/2021 | 10:00  | View count: 725

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/QU ngày 24/9/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy, Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 25/01/2021 của Đảng ủy phường Dịch Vọng Hậu về lãnh đạo cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 16/3/2021, Đảng ủy phường Dịch Vọng Hậu đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Minh Hiển - QUV, Trưởng phòng Nội vụ quận Cầu Giấy, đ/c Lê Quang Lợi - Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phường Dịch Vọng Hậu; Đ/c Tống Xuân Duy - QUV, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB.MTTQ phường, Trưởng các ban, ngành đoàn thể phường; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố; Đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị, trường học; Trưởng Ban quản lý, Ban quản trị các Nhà chung cư trên địa bàn.

Đồng chí Lê Quang Lợi - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc bầu cử của phường Dịch Vọng Hậu triển khai các nội dung công tác bầu cử trên địa bàn phường

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tại hội nghị, đ/c Lê Quang Lợi - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc bầu cử của phường Dịch Vọng Hậu đã quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 01-CT/QU ngày 24/9/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy, Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 25/01/2021 của Đảng ủy phường về lãnh đạo cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện Ban chỉ đạo Cuộc bầu cử phường đã triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn việc lập, niêm yết danh sách cử tri; Kế hoạch kiểm tra, giám sát và Kế hoạch đảm bảo ANCT-TTATXH cho Cuộc bầu cử.

Tại Cuộc bầu cử này, phường Dịch Vọng Hậu dự kiến được chia thành 14 Khu vực bỏ phiếu gồm: 02 Khu vực bỏ phiếu là đơn vị Quân đội, lực lượng vũ trang; 03 Khu vực bỏ phiếu thuộc các trường Đại học, Học viện; 08 Khu vực bỏ phiếu thuộc các địa bàn dân cư và 01 Khu vực bỏ phiếu là Khu chung cư với tổng số cử tri khoảng 22.500 người.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Dịch Vọng Hậu quyết tâm lãnh đạo, triển khai thắng lợi Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường./.

PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU