PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Phường Dịch Vọng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020
Publish date 05/10/2020 | 17:34  | View count: 291

Phong trào “Hiến máu nhân đạo” là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người, là truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam và là trách nhiệm của các cấp các ngành, của Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ phường Dịch Vọng, ngày 05/10/2020 tại trụ sở UBND phường, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường phối hợp với Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu trên địa bàn phường.

Ngày hội hiến máu tình nguyện đã nhận được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện cả vật chất cũng như tinh thần của các đoàn thể chính trị xã hội, các nhà trường, các tổ dân phố khu dân cư cộng thêm sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Chỉ trong 01 ngày tổ chức, đã có 330 tình nguyện viên đến đăng ký tham gia hiến máu, qua khám lâm sàng có 291 người đủ điều kiện hiến máu đạt 126,52 % chỉ tiêu kế hoạch quận giao.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG