PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn phường Dịch Vọng
Publish date 02/08/2022 | 15:43  | View count: 112

Để tăng cường công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn, UBND phường Dịch Vọng phối hợp với phòng Quản lý đô thị quận, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ xây dựng tổ chức lớp bồi dưỡg nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư từ ngày 30/7 đến ngày 02/8/2022.

Tham gia lớp bồi dưỡng có các thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành các nhà chung cư, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn.

Nội dung chương trình học gồm 6 phần: Kiến thức pháp luật về nhà ở, đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư; Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư; Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư; Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nhà chung cư; Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư; Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan của nhà chung cư và xử lý nước thải; Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó thiên tại tại nhà chung cư.

UBND phường mong muốn thông qua lớp bồi dưỡng sẽ cập nhật những kiến thức chung, kiến thức  pháp luật mới và các kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư giúp các thành viên Ban quản trị, Ban quản lý nhà chung cư thực hiện tốt công tác quản lý vận hành các nhà chung cư trên địa bàn. UBND phường cũng triển khai thực hiện việc ký cam kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà chung cư giữa UBND phường, Công an phường, BQT Nhà chung cư và các Tổ dân phố.

PHƯỜNG DỊCH VỌNG