PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân phường Nghĩa Đô - Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021
Publish date 26/02/2021 | 16:00  | View count: 478

Sáng ngày 26/02/2021, HĐND phường Nghĩa Đô tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 14 tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường UBND phường.

Dự Kỳ họp có đồng chí Chu Thị Tuyết Anh QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận; đ /c Phạm Thị Thanh Xuân - Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận ; đ /c Nguyễn Văn Tiệp - QUV , Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Chử Mạnh Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng  các đồng chí trong thường trực Đ ảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các đ oàn thể chính trị - xã hội, các b an và các vị đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Kỳ họp thứ 1 4 HĐND phường Nghĩa Đô là kỳ họp đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường , kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng địa phương nhiệm kỳ 2016 – 2021 . Nhiệm kỳ qua, HĐND phường đã không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đổi mới phương pháp lãnh đạo, phát huy trí tuệ của các đại biểu HĐND, đẩy mạnh công tác phối hợp, giám sát thường xuyên , giám sát chuyên đề, sáng tạo trong phương thức tổ chức các phiên giải trình … và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hai ban Pháp chế và Kinh tế - Xã hội đã phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn của Ban pháp chế được nâng cao về chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Ban K inh tế - X ã hội chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch bám sát với Nghị quyết, chương trình công tác của HĐND phường và phối hợp chặt chẽ với Ban Pháp chế, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của phường. Do vậy , công tác thẩm tra, giám sát của HĐND ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của N hân dân, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của phường .

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chu Thị Tuyết Anh - Phó Chủ tịch HĐND quận ghi nhận , đánh giá cao những kết quả HĐND phường Nghĩa Đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua , đặc biệt là sự đổi mới sáng tạo của T hường trực và các vị đại biểu HĐND, sự phối hợp có hiệu quả với UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội phường.

 

Tại kỳ họp, Hội đồng Thi đua khen thưởng phường đã biểu dương, khen thưởng 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ