PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Nghĩa Tân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Publish date 26/03/2019 | 11:30  | View count: 1111

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND và Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy về việc tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, UBND và Ủy ban MTTQ phường Nghĩa Tân đã xây dựng và triển khai tới 32/32 tổ dân phố trên địa bàn phường. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm”, chiều ngày 25/03/2019 Hội nghị đại biểu phường Nghĩa Tân được tổ chức trọng thể, đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Quý Dân – Phó chủ tịch UBMTTQ quận Cầu Giấy, đồng chí Nguyễn Thu Trang – Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin quận Cầu Giấy, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố và các đại biểu nhân dân ở các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Văn nghệ chào mừng tại Hội nghị

Hội nghị được nghe đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018 và tổng hợp ý kiến của nhân dân tại Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố. Đồng thời, tại hội nghị đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện đại biểu nhân dân tham dự hội nghị.

Hội nghị nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2018, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và triển khai kế hoạch thực hiện “Năm nâng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị 2019” của UBND thành phố Hà Nội.

Hội nghị đã thông qua 12 chỉ tiêu phấn đấu và thống nhất đề ra các hiện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết như: Căn cứ vào chỉ tiêu Nghị quyết đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện; Ban chỉ đạo của phường, các ban vận động ở tổ dân phố tăng cường công tác giảm sát, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn; Nâng cao năng lực hoạt động của Chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019, các quy định pháp luật, quy chế, quy ước dân chủ, bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Đồng Chí Nguyễn Hoàng Anh – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị: “Đề nghị Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong toàn phường đoàn kết, tích cực thi đua phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết Hội nghị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm”.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN