PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2016-2021
Publish date 13/06/2019 | 16:57  | View count: 1137

Ngày 12/6/2019, HĐND phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 10 đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐND phường về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quân sự 6 tháng đầu năm và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018, quyết nghị chương trình giám sát của HĐND năm 2020.

Tới dự kỳ họp có đồng chí Lương Mậu Hùng - Quận Ủy viên - Phó chủ tịch thường trực HĐND quận Cầu Giấy, đồng chí Vũ Thị Thủy - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND phường; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường; ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; các đoàn thể của phường và 27 vị đại biểu HĐND phường.

Đồng chí Vũ Thị Thủy – QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe các văn bản: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo trình đề nghị phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách năm 2018, báo cáo thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo kết quả giám sát của HĐND năm 2018; Báo cáo hoạt động HĐND 6 tháng đầu năm, hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 10; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và Ban kinh tế- xã hội của HĐND; Thông báo của UBMTTQ phường về công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

HĐND phường được đồng chí Lương Mậu Hùng - Quận Ủy viên - Phó chủ tịch thường trực HĐND quận Cầu Giấy và đồng chí Vũ Thị Thủy- Quận ủy viên-  Bí thư Đảng ủy phường tới dự, phát biểu động viên và chỉ đạo, lãnh đạo.     

Tại kỳ họp này, HĐND phường đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2018; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND phê chuẩn hoạt động giám sát của HĐND năm 2020; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 

Thường trực HĐND phường thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 đến các vị đại biểu HĐND, ủy viên UBND, ủy viên thường trực UB MTTQ, các tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể, đồng thời đề nghị các đồng chí tổ trưởng HĐND bàn bạc, thống nhất với các vị Thường trực MTTQ phường, tùy tình hình thực tế ở khu vực mình để thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến cử tri theo đơn vị bầu cử; đề nghị các đoàn thể tổ chức thông báo Nghị quyết của HĐND phường đến hội viên.

HĐND phường đề nghị UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12/6/2019 của HĐND phường, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN