PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Hội khuyến học phường Nghĩa Tân tổ chức tập huấn Xây dựng xã hội học tập
Publish date 12/07/2019 | 17:22  | View count: 1011

Thực hiện Kế hoạch công tác số 15/HKH-KH ngày 01/3/2019 của Hội khuyến học phường Nghĩa Tân về Tổ chức thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội Khuyến học Phường tổ chức tập huấn Xây dựng xã hội học tập. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội khuyến học, chi hội trưởng và chi hội phó các Chi hội Khuyến học trong toàn phường.

 

Tại hội nghị, các thành phần tham gia đã được quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập’ và các nội dung hướng tới xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng gắn với cụm dân cư ở các tổ dân phố. Ban Thường vụ Hội Khuyến học cũng đã tổ chức Sơ kết hoạt động khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác khuyến học 6 tháng cuối năm 2019.

Đại diện cho Hội Khuyến học phường, đồng chí Trần Mạnh Hiếu, chủ tịch Hội Khuyến học đã nhấn mạnh 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, tổ chức tốt các hoạt động khuyến học cũng như tham gia xây dựng xã hội học tập, bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức các Chi hội khuyến học, thành lập Ban biên tập nội san nội bộ khuyến học… Đồng chí cũng kêu gọi các Chi hội tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng Chi hội khuyến học ở tổ dân phố, cơ quan, nhà trường để góp phần xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN