PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Phường Nghĩa Tân triển khai kế hoạch kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn
Publish date 03/10/2019 | 14:08  | View count: 1138

Ngày 02/10/2019, UBND phường Nghĩa Tân đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp tục kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn phường.

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 26/02/2019 của Quận ủy Cầu Giấy tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND phường xây dựng phương án sắp xếp, sát nhập tổ dân phố để tổ dân phố ổn định, đồng bộ, thống nhất và có quy mô số hộ dân hợp lý theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn phường Nghĩa Tân có 32 tổ dân phố, trong đó có 25 tổ dân hố dưới 225 hộ dân chiếm 78,1%; 7 tổ dân phố trên 225 hộ dân, chiếm 21,9% tổng số hộ dân. Theo Đề án 01/ĐA-UBND ngày 1/10/2019 của UBND phường Nghĩa Tân về việc tiếp tục kiện toàn tổ dân phố thuộc địa bàn phường,để hệ thống tổ dân phố được tổ chức và hoạt động theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phối hợp tổ chức mô hình chi bộ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở được đồng bộ và phù hợp, UBND phường đã xác định phương án sắp xếp từ 32 tổ dân phố sát nhập còn 20 tổ dân phố.Theo đó, UBND phường sẽ triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ dân phố thực hiện lấy ý kiến của nhân dân; tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND phường thông qua và báo cáo UBND quận xong trước ngày 25/10/2019.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN