PHƯỜNG NGHĨA TÂN

UBND phường Nghĩa Tân tăng cường xử lý chợ cóc, chợ tạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Publish date 30/03/2020 | 17:58  | View count: 852

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 01 ngày 28/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Văn bản chỉ đạo số 339/UBND-KT ngày 30/3/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh cvovid-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy, UBND Phường Nghĩa Tân đã ban hành Thông báo số 42/TB-UBND về việc yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh ngành hàng không thiết yếu đền hơn 850 hộ kinh doanh trên địa bàn và Thông báo số 43/TB-UBND về việc tăng cường xử lý chợ cóc phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến trên 100 cá nhân đanh kinh doanh buôn bán trên địa bàn.Phường đã chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh phường, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối với Nhân dân trong lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nên mua bán tại các chợ thương mại, chợ truyền thống được công nhận thay vì mua hàng ở các chợ cóc, chợ tạm.

Tổ công tác xử lý ra quân xử lý chợ cóc quanh chợ Nghĩa Tân

UBND quận đã chỉ đạo Tổ công tác kiên quyết thực hiện giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, các hộ kinh doanh trái cây lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các cá nhân bán hàng rong kinh doanh dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực quanh chợ Nghĩa Tân, khu B, C trên địa bàn phường.

Sau 02 ngày ra quận thực hiện, các chợ cóc trên địa bàn đã được giải tỏa, các hộ kinh doanh ngành hàng lương thực thực phẩm, nhu yêu phẩm thiết yêu thực hiện ký cam kết không lấn chiêm vỉa hè, thực hiện các biện phá khử khuẩn phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

                  

UBND phường chỉ đạo tổ chức lực lượng lập các chốt, duy trì sau giải tỏa không để các chợ cóc đã giải tỏa tái phát trở lại, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN