PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Phường Nghĩa Tân đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nâng cao vai trò quản lý của cơ quan Nhà nước
Publish date 06/10/2020 | 15:59  | View count: 358

Trong những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND phường Nghĩa Tân đã ban hành nhiều văn bản và đề ra các giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Xác định CCHC là một trong 3 khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII và là một trong những công cụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của phường, UBND phường Nghĩa Tân quyết tâm hực hiện tốt công tác CCHC và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm từng bước hướng đến xây dựng một nền hành chính trong sạch phục vụ Nhân dân, đảm bảo hiện đại, công khai, minh bạch, thuận tiện, thông suốt, hiệu quả; lấy sự hài lòng của tổ chức và công dân làm thước đo hiệu quả của CCHC.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã thường xuyên, quyết liệt chỉ đạo sát sao, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác CCHC. Năm 2019, chỉ số CCHC phường Nghĩa Tân xếp thứ 2/8 phường thuộc quận Cầu Giấy.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC, trong năm 2020, UBND phường đã thực hiện việc xây dựng bộ Thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; tập huấn và xây dựng quy trình nội bộ đối với cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức có nhận thức đúng, đầy đủ và thấy được tầm quan trọng của công tác CCHC trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu trong công tác CCHC đối với cán bộ, công chức là đầu mối làm nhiệm vụ CCHC phường.

Tại bộ phân Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của phường thực hiện niêm yết đầy đủ 148 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết đầy đủ, công khai các văn bản, thông báo mới nhất của Thành phố về TTHC. UBND phường đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo diện tích, thoáng mát, bố trí phù hợp, cảnh quan, môi trường hành chính lịch sự, gần gũi; bố trí máy lấy số thứ tự tự động tạo điều kiện thuận lợi và hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC.

Công dân đến làm TTHC tại phường Nghĩa Tân thực hiện lấy số thứ tự tự động

Trong 9 tháng đầu năm 2020, bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính đã thực hiện giải quyết hơn 10.000 hồ sơ. Tỷ lệ hài lòng của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại phường đạt trên 98%. Mô hình, cách làm của phường được cấp trên đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, thời gian tới, phường Nghĩa Tân sẽ tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCC trong thực thi công vụ, nhất là CBCC làm việc thuộc các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân. Đồng thời triển khai hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ” nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Bộ phận tiếp nhận Hồ sơ hành chính phường Nghĩa Tân

Những nỗ lực trong công tác CCHC của phường Nghĩa Tân thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn, góp phần đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức, đồng thời tạo thuận lợi và niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Từ đó, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của phường và quận.

Công dân được hỗ trợ phương tiện để thực hiện đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN