PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Phường Nghĩa Tân tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022
Publish date 15/11/2021 | 17:17  | View count: 201

Ngày 15/11/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Nghĩa Tân phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của địa phương, chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022.

Xác định công tác sơ tuyển là nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, vận động những thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa trở về địa phương sơ tuyển đầy đủ theo Luật Nghĩa vụ Quân sự, chuẩn bị các điều kiện cho công tác khám sơ tuyến sức khỏe bảo đảm đúng quy định, chất lượng và an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Hội đồng NVQS phường đã triệu tập và tổ chức khám sơ tuyển cho 160 thanh niên trên địa bàn, qua đó sẽ tuyển chọn các thanh niên đạt sức khỏe để tham gia khám tuyển tại Quận trong thời gian tới./.

PHƯỜNG NGHĨA TÂN