PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Chi bộ Tổ dân phố số 3 phường Nghĩa Tân tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025
Publish date 26/07/2022 | 15:53  | View count: 106

Sáng 26/7/2022, Chi bộ Tổ dân phố số 3, phường Nghĩa Tân đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là Chi bộ Đảng ủy phường chọn tổ chức đại hội điểm. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo phường, 25 đồng chí Bí thư chi bộ cùng 46 đảng viên trong chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Tổ dân phố số 3 đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo Tổ giám sát cộng đồng, Tổ phòng, chống dịch COVID-19 giám sát, theo dõi, yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế đầy đủ và thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F0, F1; tổ chức cho Nhân dân tiêm phòng vắc xin COVID-19 đạt tỷ lệ cao; vận động Nhân dân quyên góp, ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19; thăm hỏi và tặng quà các chốt phòng, chống dịch…

Trong nhiệm kỳ, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tất cả mọi công việc đều được công khai, Nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát và thống nhất thực hiện. Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã làm tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, Đảng ủy phường đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện hiệu quả, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi ủy và từng đảng viên được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Tổ dân phố số 3 đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu đó là: Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 100%; Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa 98%; Tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế hộ gia đình tăng hộ khá; Vận động nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng Người Hà Nội văn minh thanh lịch; tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; Ban Công tác Mặt trận và các chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thu nộp các loại quỹ đạt hoặc vượt chỉ tiêu phường giao.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 3, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đ/c vũ Thị Thủy -Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tặng hoa Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

PHƯỜNG NGHĨA TÂN