PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Đảng ủy phường Nghĩa Tân tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ V, BCH TW Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô
Publish date 02/08/2022 | 16:18  | View count: 95

Ngày 02/8/2022, Đảng ủy phường Nghĩa Tân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ V, BCH TW Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đ/c P GS.TS Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

báo cáo tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí PGS.TS Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng thời là báo cáo viên hội nghị cùng các đồng chí trong  Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, UBMTTQ phường, ủy viên Ban chấp hành các đoàn thể Chính trị - Xã hội phường, thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những quan điểm, mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn cụ thể để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.  

Đồng chí báo cáo viên cũng quán triệt các nội dung cơ bản của các văn kiện Hội nghị lần thứ V, BCH TW Đảng khóa XIII tới các cán bộ, đảng viên, thông tin 04 chuyên đề của Hội nghị gồm "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới", "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".