PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Phường Nghĩa Tân tổ chức tốt các hội nghị bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, lựa chọn giới thiệu phó tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025
Publish date 28/08/2022 | 16:12  | View count: 148

Thực hiện Kế hoạch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 16/6/2022 của UBND và UBMTTQ phường Nghĩa Tân về việc tổ chức hội nghị bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, lựa chọn giới thiệu phó tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 15/7 đến ngày 28/8/2022, 20/20 tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Tân đã tổ chức tốt hội nghị bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, lựa chọn giới thiệu phó tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Hội nghị bầu cử tổ trưởng, phó tổ trưởng tổ dân phố

  

Các đ/c lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng các đồng chí tổ trưởng và phó tổ trưởng tổ dân phố

100% các đồng chí tổ trưởng dân phố được bầu đều là Đảng viên, các đồng chí tổ trưởng, phó tổ trưởng dân phố được bầu là những người có sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được Nhân dân tín nhiệm. Đây cũng là các cá nhân có năng lực tổ chức và vận động Nhân dân, có thể thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng và công việc cấp trên giao.

PHƯỜNG NGHĨA TÂN