PHƯỜNG QUAN HOA

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường Quan Hoa với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn phường
Publish date 24/08/2018 | 17:45  | View count: 1494

Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”; vào sáng ngày 24/8/2018, Đảng ủy phường Quan Hoa đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; đồng chí Trần Đình Cường, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Thu Hiền, Phó Ban Dân vận Quận ủy; Hoàng Văn Sướng,  Phó Bí thư Quận Đoàn Cầu Giấy.

Các đồng chí thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường gần 150 đại biểu tham dự.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu định hướng các nội dung và phương thức trao đổi tại hội nghị tập trung thông tin, phản ánh việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phường; Thực hiện nghĩa vụ công dân; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; những vấn đề bức xúc phát sinh trong nhân dân.

Đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường thông báo khái quát tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường 7 tháng đầu năm 2018.
Tại hội nghị có 12 ý kiến phát biểu.

Các đồng chí chủ trì hội nghị đã trực tiếp giải thích, trao đổi, tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân cụ thể, rõ ràng, các yêu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền.

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN