PHƯỜNG QUAN HOA

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Quan Hoa năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá
Publish date 29/03/2019 | 11:00  | View count: 1026

Sáng ngày 28/3/2019, UBND phường Quan Hoa, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lâm Anh – Phó chủ tịch UBMTTQ quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố, đại diện các hộ gia đình trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Đinh Trọng – Phó Chủ tịch UBND phường đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững, đặc biệt, trong năm 2018, việc tuyên truyền, triển khai 02 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng được nhân dân đồng tình hưởng ứng và có ý thức tự giác thực hiện.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hải – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường đã báo cáo tổng hợp ý kiến hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố với 212 ý kiến phát biểu đóng góp, bổ sung các giải pháp nhằm phát triển phong trào tại địa phương.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã phát biểu sôi nổi thảo luận về những nội dung chủ yếu bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đưa việc xây dựng đời sống văn hoá đến từng cá nhân, hộ gia đình, cụ thể là xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá trong các tầng lớp nhân dân; giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá có chất lượng, có chiều sâu. 

Hội nghị nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2019 với 7 chỉ tiêu, 5 giải pháp tập trung vào các vấn đề: xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp; đẩy mạnh công tác thi đua, theo từng nội dung, chỉ tiêu cụ thể; gắn kết quả thực hiện phong trào với sự thực hiện quy ước dân chủ ở tổ dân phố;  nâng cao hơn nữa công tác đăng ký, thực hiện chặt chẽ quy trình đăng ký, bình xét, kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa.

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Quan Hoa đã thành công tốt đẹp, phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

UBND PHƯỜNG QUAN HOA