PHƯỜNG QUAN HOA

Phường Quan Hoa tổ chức tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019
Publish date 28/11/2019 | 08:39  | View count: 448

 

Sáng 27/11/2019, Hội Khuyến học phường Quan Hoa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy; ông Nguyễn Văn Hách - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Quan Hoa đồng thời là 02 báo cáo viên tại Hội nghị cùng các ông bà là bí thư, cấp ủy chi bộ, tổ trưởng dân phố, Chi hội trưởng, chi hội phó các Chi hội Khuyến học, đại diện 6 dòng họ, gia tộc và các trường học trên địa bàn. 

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh truyền đạt nội dung tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đồng chí báo cáo viên đã đi sâu hướng dẫn về 2 nội dung chính:

- Việc nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và công tác đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, đặc biệt là việc học đối với người lớn; Thực hiện nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập.

- Việc đẩy mạnh xây dựng Chi hội Khuyến học, phát triển hội viên và xây dựng quỹ khuyến học với những cách thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở tiếp tục tăng cường vai trò của các cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, sự cần thiết trong việc phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai trò nòng cốt của cán bộ làm công tác khuyến học, trực tiếp là cán bộ ở chi hội đối với công tác khuyến học nói chung và việc phát triển hội viên, xây dựng quỹ, duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt nói riêng.

Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phường Quan Hoa đã phần thống nhất về nhận thức, cách thức hoạt động đối với cấp ủy, với cán bộ làm công tác khuyến học và đoàn thể chính trị xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát triển xã hội học tập trên địa bàn phường Quan Hoa trong thời gian tới.

HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG QUAN HOA