PHƯỜNG TRUNG HÒA

Phường Trung Hòa kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Publish date 09/04/2020 | 09:03  | View count: 883

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, UBND – BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Trung Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm trên địa bàn phường.

Từ ngày 05/4/2020 đến ngày 08/4/2020,  UBND – BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Trung Hòa đã chỉ đạo các tổ công tác tăng cường kiểm tra việc chấp hành tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc diện được phép hoạt động; kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với người dân khi ra nơi công cộng. Tổ công tác UBND phường đã xử phạt 59 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng với tổng số tiền 11,8 triệu đồng, 04 trường hợp ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết với tổng số tiền 800.000 đồng, 05 trường hợp bày bán sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y phạt 7,5 triệu đồng, chuyển UBND quận ban hành quyết định xử phạt 01 trường hợp không thực hiện yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh phục vụ phòng, chống dịch bệnh với số tiền 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Tổ công tác thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết và phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng để phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.

Tổ công tác xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng

Kiểm tra, xử lý đối với cơ sở kinh doanh cà phê về việc không chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh

để phòng, chống dịch Covid-19 

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA