PHƯỜNG YÊN HÒA

Công bố Quyết định thành lập tổ bầu cử và triển khai niêm yết Danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Yên Hòa
Publish date 10/04/2021 | 08:30  | View count: 451

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, ngày 09/4/2021, UBND phường Yên Hòa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập 12 tổ bầu cử và triển khai niêm yết Danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Minh Tuyên - QUV, Bí thư Đảng ủy phường; đ/c Đỗ Ngọc Anh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đ/c Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cùng các đ/c lãnh đạo phường và thành viên của 12 tổ bầu cử.

Tại Hội nghị, UBND phường công bố và trao Quyết định thành lập 12 tổ bầu cử tại 12 khu vực bỏ phiếu với 231 thành viên tham gia. Số lượng thành viên tổ bầu cử đảm bảo đúng theo quy định, có từ 11 - 21 thành viên gồm: tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH, tổ chức xã hội, đại diện cử tri thuộc phường. Tổ trưởng các tổ bầu cử đều do các đ/c Bí thư chi bộ hoặc tổ trưởng tổ dân phố làm tổ trưởng.

Đ/c Nguyễn Minh Tuyên - Bí thư Đảng ủy và đ/c Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường trao quyết định thành lập Tổ bầu cử

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Minh Tuyên - QUV, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các tổ bầu cử thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại khoản 2, Điều 25 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đảm bảo dân chủ và đúng pháp luật, coi đó là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện tốt xây dựng Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân”.

Chỉ đạo các nội dung liên quan đến niêm yết danh sách cử tri, đ/c Trần Hải Yến - Phó chủ tịch UBND phường đề nghị các tổ bầu cử tổ chức chỉnh trang đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường xung quanh khu vực bỏ phiếu, phân công thành viên trong tổ trực tại các khu vực niêm yết danh sách cử tri từ ngày 10/4/2021. Đồng thời, các tổ bầu cử cần phân công lực lượng trực và tiếp nhận khiếu nại về danh sách cử tri, báo cáo kịp thời với UBND phường để giải quyết và trả lời khiếu nại đảm bảo đúng theo luật định. Đồng chí cũng đề nghị các tổ bầu cử, tổ dân phố, các ban ngành, đoàn thể thông báo rộng rãi việc niêm yết danh sách cử tri để Nhân dân kiểm tra.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn phường có 25.030 cử tri. Việc lập danh sách cử tri đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 29 và Điều 30 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

UBND PHƯỜNG YÊN HÒA