QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Cầu Giấy
Publish date 22/04/2020 | 10:54

Ngày 20/4/2020, UBND quận Cầu Giấy ban hành Thông báo số 77/TB-UBND về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

UBND quận đăng tải nội dung Thông báo số 77/KH-UBND kèm Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Thông báo tại đây

Xem nội dung Quyết định tại đây

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG