THÔNG BÁO

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trên địa bàn quận Cầu Giấy tháng 9/2021

Publish date 07/10/2021 | 09:37 AM  | View count: 42
Xem nội dung tại đây BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ hai

Publish date 29/09/2021 | 01:40 PM  | View count: 91
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 277/HĐND - VP ngày 22/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 2

Publish date 29/09/2021 | 01:31 PM  | View count: 68
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Công văn số 36/ĐĐBQH-VP ngày 10/9/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội...

Thông báo của Ban Tổ chức Quận ủy về lịch tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ ngày 01/10/2021

Publish date 28/09/2021 | 09:21 AM  | View count: 280
Xem nội dung tại đây BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY

Về việc thực hiện Văn bản số 3084/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 16/09/2021 | 05:07 PM  | View count: 91
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trên địa bàn quận Cầu Giấy (tính đến hết 31/8/2021)

Publish date 08/09/2021 | 04:00 PM  | View count: 77
Xem nội dung tại đây BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN

Triển khai thực hiện Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Publish date 08/09/2021 | 03:03 PM  | View count: 124
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN