THÔNG BÁO

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 4

Publish date 26/09/2022 | 04:07 PM  | View count: 40
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Công văn số 146/ĐĐBQH-VP ngày 26/9/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc...

Thông báo kết quả chấm bài thi viết thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 20/09/2022 | 03:58 PM  | View count: 52
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn quận (tính đến hết tháng 8/2022)

Publish date 13/09/2022 | 01:21 PM  | View count: 28
Xem nội dung tại đây BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN

Thông báo về việc tổ chức thi viết thi tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 09/09/2022 | 04:33 PM  | View count: 40
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Thông báo về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy

Publish date 05/09/2022 | 09:29 AM  | View count: 93
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Publish date 17/08/2022 | 02:54 PM  | View count: 60
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Publish date 08/08/2022 | 05:16 PM  | View count: 74
Xem nội dung Thông báo tại đây File nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch, xem tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ...