THÔNG BÁO

Thông báo nội dung, thời gian, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 18/05/2022 | 03:23 PM  | View count: 27
Thường trực HĐND quận vừa ban hành Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 18/5/2021 về nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ...

Thông báo về tổ chức thi trình bày Đề án tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 17/05/2022 | 01:32 PM  | View count: 17
Xem nội dung Thông báo tại đây Mẫu Đề án thi tuyển xem tại đây PHÒNG NỘI VỤ  

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 3

Publish date 22/04/2022 | 11:31 AM  | View count: 86
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Công văn số 47/ĐĐBQH-VP ngày 19/4/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc...

Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” trên địa bàn quận

Publish date 12/04/2022 | 05:14 PM  | View count: 45
Thường trực HĐND quận Cầu Giấy vừa ban hành Quyết định và Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực...

Kế hoạch giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các trường học công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 29/03/2022 | 09:04 AM  | View count: 41
Ngày 29/3/2022, Thường trực HĐND quận ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐND và kế hoạch số 04/KH-HĐND về việc thành lập Đoàn và kế hoạch...