THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” trên địa bàn quận
Publish date 12/04/2022 | 17:14  | View count: 56

Thường trực HĐND quận Cầu Giấy vừa ban hành Quyết định và Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” trên địa bàn quận. Đây là nội dung quan trọng được đông đảo cử tri và Nhân dân trên địa bàn quan tâm. 

Việc giải trình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; Xem xét, đánh giá kết quả việc triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” trên địa bàn, những tồn tại, hạn chế, qua đó xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện để đưa ra các kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Hoạt động giải trình được tiến hành công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND quận quận sẽ nghe UBND quận, phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, UBND các phường, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, giải trình việc thực hiện các quy định pháp luật, chỉ đạo của UBND quận về thực hiện công tác ATTP trong thời gian qua; công tác đảm bảo ATTP tại “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát”. Dự kiến, phiên giải trình được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2022.

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm

HĐND QUẬN CẦU GIẤY