THÔNG BÁO

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 6
Publish date 07/06/2022 | 16:28  | View count: 85

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Công văn 102/HĐND -VP ngày 03/6/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phân công dự và đăng lịch TXCT của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu HĐND phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri trên địa bàn quận trước kỳ họp thứ 6, cụ thể như sau:

I. Nội dung, chương trình

1. Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri về:

- Thông báo về dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố.

- Báo cáo của UBND thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVI.

3. Cử tri phát biểu, trao đổi ý kiến với Đại biểu HĐND thành phố.

4. Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 14 giờ 00’ ngày 14/6/2022 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường - Trụ sở HĐND và UBND quận Cầu Giấy.

III. Thành phần:

- Cấp quận: Đại biểu HĐND quận Cầu Giấy; đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Ban Đảng, đoàn thể và một số phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận.

- Cấp phường: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường; mỗi phường mời đại diện 07 cử tri tham dự.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận, xem tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY