THÔNG BÁO

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 6

Publish date 07/06/2022 | 04:28 PM  | View count: 39
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Công văn 102/HĐND -VP ngày 03/6/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phân công dự...

Khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Publish date 06/06/2022 | 03:58 PM  | View count: 26
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Thường trực HĐND quận vừa ban hành kế Koạch số 07/KH-HĐND ngày 06/6/2022 về khảo sát công...

Thông báo nội dung, thời gian, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 18/05/2022 | 03:23 PM  | View count: 95
Thường trực HĐND quận vừa ban hành Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 18/5/2021 về nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ...

Thông báo về tổ chức thi trình bày Đề án tuyển chọn chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 17/05/2022 | 01:32 PM  | View count: 45
Xem nội dung Thông báo tại đây Mẫu Đề án thi tuyển xem tại đây PHÒNG NỘI VỤ  

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 3

Publish date 22/04/2022 | 11:31 AM  | View count: 113
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Công văn số 47/ĐĐBQH-VP ngày 19/4/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc...