THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 07/06/2021 | 02:37 PM  | View count: 93
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2021-2022

Publish date 07/06/2021 | 02:35 PM  | View count: 125
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận

Publish date 29/05/2021 | 05:01 PM  | View count: 137
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Publish date 27/05/2021 | 02:20 PM  | View count: 131
Xem nọi dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án Xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 26/05/2021 | 09:00 AM  | View count: 271
Xem nội dung chi tiết tại đây. Công văn số 511/UBND-TCKH.pdf Dự thảo Đề án.pdf Phiếu điều tra xã hội.pdf PHÒNG VĂN...

Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

Publish date 24/05/2021 | 05:01 PM  | View count: 162
Với mục tiêu tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, Sở Văn hóa...

Về việc trả lời điều kiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi

Publish date 22/05/2021 | 04:18 PM  | View count: 137
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Publish date 22/05/2021 | 04:13 PM  | View count: 167
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN