THÔNG BÁO

Tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

Publish date 19/02/2021 | 11:39 AM  | View count: 406
Nội dung kèm theo UBND QUẬN CẦU GIẤY

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức giám sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Publish date 22/01/2021 | 03:27 PM  | View count: 368
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Cầu Giấy vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch giám sát công tác quản ...

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 21/01/2021 | 10:57 AM  | View count: 256
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN

Thường trực HĐND quận ban hành Kế hoạch giám sát công tác quản lý thị trường trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Publish date 15/01/2021 | 02:16 PM  | View count: 298
Thường trực HĐND quận vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch khảo sát công tác quản lý thị trường dịp Tết...

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Publish date 15/01/2021 | 11:02 AM  | View count: 231
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết dương lịch năm 2021

Publish date 30/12/2020 | 04:59 PM  | View count: 306
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2020

Publish date 23/12/2020 | 11:03 AM  | View count: 205
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao năm 2020

Publish date 21/12/2020 | 04:16 PM  | View count: 147
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN