THÔNG BÁO

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 21/12/2020 | 04:13 PM  | View count: 127
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020

Publish date 20/12/2020 | 03:58 PM  | View count: 222
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 15

Publish date 18/12/2020 | 03:10 PM  | View count: 181
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Văn bản số 435/HĐND - VP ngày 07/12/2020 của HĐND thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử...

Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân quận sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18/12/2020

Publish date 16/12/2020 | 09:14 AM  | View count: 95
Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND quận Cầu Giấy khóa V, xem tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Cầu Giấy

Publish date 03/12/2020 | 03:46 PM  | View count: 48
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quận Cầu Giấy tổ chức Tuần lễ xúc tiến Thương mại và tôn vinh giá trị sản phẩm làng nghề năm 2020

Publish date 30/11/2020 | 02:51 PM  | View count: 686
Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện kích cầu nội địa năm 2020, UBND quận Cầu Giấy tổ chức...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

Publish date 13/11/2020 | 06:02 PM  | View count: 298
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Văn bản số 781/ĐĐBQH-VP ngày 16/6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về...