THÔNG TIN CÁC PHƯỜNG

“Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy
Publish date 19/10/2018 | 15:59  | View count: 3353

 

Giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, liên quan đến nhiều người và thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, khó lường. Do đó, công tác Dân vận đặc biệt công tác Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng cần phải đi trước để tháo gỡ “Nút thắt” trong quá trình triển khai. Năm 2018, bằng những cách làm hay, mô hình khéo, Đảng bộ, Chính quyền phường Dịch Vọng đã tháo gỡ “Nút thắt” trong GPMB nhằm đảm bảo tiến độ công trình và tạo được sự đồng thuận cao của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Trường Khối Dân vận phường Dịch Vọng phát biểu tại Hội nghị

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng được coi là dự án trọng điểm, có tính cấp thiết, quan trọng đối với quận Cầu Giấy nói chung và phường Dịch Vọng nói riêng. Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác GPMB, nhất là tầm quan trọng của dự án, Đảng ủy phường Dịch Vọng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt những nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác GPMB đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quận, của Thành phố, của phường Dịch Vọng. Chủ động nắm chắc và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách bồi thường, các điều kiệm đảm bảo cho tái định cư; đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với việc bồi thường, GPMB thực hiện dự án; động viên nhân dân khắc phục khó khăn trước mắt, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ, thời gian.

- Chỉ đạo thực hiện phối hợp giữa Ban công tác mặt trận địa bàn, các cấp ủy chi bộ, chi hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm vững chủ trương, cơ chế chính sách đối với việc bồi thường, tái định cư, ổn định cuộc sống, đảm bảo kết quả, thời gian, tiến độ của dự án. Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân. Chi ủy, Ban công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp trên thực hiện tốt trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, GPMB theo đúng quy định; đảm bảo cho người dân có đất thu hồi được thụ hưởng đúng và đầy đủ lợi ích theo chính sách hiện hành, bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư đúng tiến độ.

- Với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, “Mưa dầm thấm lâu”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, “Luôn gần dân, trọng dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết công việc hài hòa, hợp lý, thấu tình đạt lý” cùng với sự cố gắng nỗ lực, kiên trì của cả hệ thống chính trị; những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân đã dần được tháo gỡ.

 - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với nội dung: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và nghiêm túc chấp hành quy định. Đồng thời, trong chỉ đạo thực hiện đã phát huy vai trò giám sát của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể CT - XH, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng. Do đó việc triển khai GPMB được công khai, minh bạch, không để tiêu cực xảy ra, đảm bảo đúng trình tự và các chế độ chính sách theo quy định.

- Chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trong quá trình tiến hành GPMB: Giao Công an phường thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình ANCT, TTATXH tại các vị trí thu hồi đất thực hiện dự án; kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bức xúc của nhân dân đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, giữ ổn định tình hình cơ sở. Làm tốt công tác rà soát, phân loại các đối tượng bị lợi dụng, lôi kéo để tuyên truyền vận động các đối tượng bị lôi kéo, chấp hành các chủ trương, chính sách về GPMB hoặc cản trở công tác GPMB thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Về công tác GPMB trên địa bàn phường Dịch Vọng thời gian tới cần tập trung một số nội dung cụ thể sau:

- Thứ nhất: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, hiệu lực quản lý điều hành của Chính quyền và phát huy vai trò hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT - XH trong thực hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, bồi thường GPMB; xác định nhiệm vụ GPMB là trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống đảm bảo TTATXH của nhân dân trên địa bàn phường; phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị về GPMB. Chú trọng thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường đối thoại với nhân dân trong diện GPMB.

- Thứ hai: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Thành phố trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, quản lý quy hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ và nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

- Thứ ba: Tăng cường công tác quản lý hiện trạng, tập trung và đẩy nhanh công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, chuyển mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất... theo đúng quy định; phối hợp tốt với các chủ đầu tư dự án và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB thực hiện: Đo đạc, xác định nguồn gốc đất, áp giá đền bù, đảm bảo công khai, minh bạch. 

- Thứ tư: Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB đến các hộ dân; động viên thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đồng thời tạo sự đồng thuận, chấp hành pháp luật về đất đai tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB triển khai các dự án trên địa bàn phường.

- Thứ năm: Quan tâm chăm lo ổn định đời sống nhân dân về tái định cư, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các nhà đầu tư thực hiện tốt chương trình an sinh XH nhằm phục hồi sinh kế, ổn định đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phường.

Có thể nói, để thực hiện GPMB hiệu quả còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó công tác Dân vận là một nội dung hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ cho hiệu quả công tác GPMB mà thời gian tới với nhiệm vụ trọng tâm quý 4 và những năm tiếp theo Đảng ủy phường Dịch Vọng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện.

Đ/c NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ - PBT Thường trực Đảng ủy,  Trường Khối Dân vận phường Dịch Vọng