THÔNG TIN CÁC PHƯỜNG

Phường Trung Hòa duy trì xử lý vi phạm quy định pháp luật về phòng chống bệnh dại, quản lý vật nuôi trên địa bàn phường
Publish date 07/11/2018 | 17:40  | View count: 553

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021, UBND phường Trung Hòa đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 04/9/2018 về Tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn phường giai đoạn 2018 - 2021.

UBND phường Trung Hòa đã triển khai Thông báo số 127/TB-UBND ngày 22/8/2018 về việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về Phòng chống dịch, quản lý vật nuôi đến 100% các hộ dân trên địa bàn.

Bắt đầu từ ngày 01/9/2018, UBND phường đã duy trì tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường, loa lưu động tại các khu dân cư cũng như việc ra quân xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y, đặc biệt là vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh dại và quản lý vật nuôi trên địa bàn phường. Kết quả, đã thực hiện kiểm tra 22 buổi vào sáng thứ ba, thứ năm hàng tuần, xử phạt 55 trường hợp vi phạm với số tiền là 37,5 triệu đồng.

Qua công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về Lĩnh vực thú y, người dân đã tự giác thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực này góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống bệnh dại trong cộng đồng.

Trong thời gian tiếp theo, UBND phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, loa lưu động vào các buổi tối tại các khu dân cư. Đặc biệt, duy trì tổ công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định của pháp luật.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA