THÔNG TIN CÁC PHƯỜNG

Uỷ ban MTTQ phường Trung Hòa tổ chức Đại hội MTTQ phường tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Publish date 22/11/2018 | 17:13  | View count: 709

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-MTCG ngày 04/7/2018 của Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy về việc Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lần thứ XVII, ngày 21 và 22/11/2018, Ủy ban MTTQ phường Trung Hòa tổ chức Đại hội MTTQ phường tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đối mới và hiệu quả”.

Đến dự với Đại hội MTTQ Việt Nam phường Trung Hòa có đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra quận ủy; đồng chí  Phạm Thị Lâm Anh – Phó chủ tịch thường trực UB MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy; đồng chí Phan Thanh Vĩnh - Quận ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lai Mạnh Tiến - Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí đại diện cho các ban đảng Quận ủy, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội phường.

Chương trình Đại hội MTTQ phường Trung Hòa được tổ chức qua 02 phiên họp. Phiên thứ nhất: Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo đề án nhân sự và hiệp thương cử UB MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phiên thứ hai: Báo cáo kết quả chương trình làm việc phiên thứ nhất, thông qua chương trình làm việc phiên thứ hai của Đại hội; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và chương trình, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024; phát biểu của lãnh đạo quận, phường, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2014 - 2019…

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác MTTQ Việt Nam phường Trung Hòa nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024. Báo cáo nhấn mạnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương cùng với các tầng lớp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của phường, UB MTTQ phường đã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2018, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, mặc dù địa bàn phường rộng, dân số đông nhưng an ninh chính trị trên địa bàn luôn được được đảm bảo, ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân là nguồn sức mạnh tổng hợp về chính trị, tinh thần trong đời sống xã hội. Sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã và đang là nhân tố quan trọng thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện của địa phương. Nhiệm kỳ 2014 - 2019 vừa qua, MTTQ phường đã phát huy tốt vai trò của MTTQ trong thực hiện các chương trình hành động như: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân và triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQ phường Trung Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó nhấn mạnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam phường Trung Hòa trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Phấn đấu đạt kết quả và thực hiện 05 chương trình, mục tiêu: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu của hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu ra UB MTTQ phường với 39 thành viên, bầu 05 đồng chí vào Ban thường trực. Đồng chí Phan Đăng Biểu, nguyên Chủ tịch UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2014 – 2019 tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Công Tuyến và Trần Thị Minh Trang được bầu là Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 .

Tại Đại hội cũng đã khen thưởng 09 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 và tặng quà cho 14 ủy viên UB MTTQ phường khóa IV nghỉ công tác.

                 Đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2019

       Đồng chí  Phạm Thị Lâm Anh – Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy trao thưởng cho các  tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đại hội đại biểu MTTQ phường Trung Hòa lần thứ V đã thành công tốt đẹp trong sự phấn khởi của các tầng lớp nhân dân với những thành tích đạt được của hệ thống chính trị phường trong 05 năm qua, đây cũng là đóa hoa tươi thắm của UB MTTQ phường chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018)./.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA