THÔNG TIN CÁC PHƯỜNG

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2019 – 2024
Publish date 29/11/2018 | 18:12  | View count: 1270

Sáng nay ngày 29/11, tại hội trường UBND phường, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Lâm Anh - Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ quận, cùng các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường;  các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, trưởng các tổ chức chính trị -xã hội phường. Đại biểu chính thức là 125 đại biểu, đại diện cho các tổ chức tầng lớp nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu…đã được hiệp thương cử tại Hội nghị các Ban Công tác mặt trận địa bàn và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị được phân bổ.

Văn nghệ chào mừng Đại hội MTTQ phường

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Dịch Vọng không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động nhân đạo, từ thiện;  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể phường vận động Nhân dân ủng hộ các quỹ đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được hơn 522 triệu đồng giúp 30 hộ nghèo, cận nghèo (năm 2017) phát triển sản xuất trị giá 350 triệu đồng. Có thể nói Quỹ “ Vì người nghèo” đã giúp đỡ giải quyết tốt cho các hộ nghèo và cận nghèo, đến nay phường không còn hộ nghèo chỉ có 3 hộ cận nghèo. Trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ được triển khai hiệu quả thiết thực. Đặc biệt trong quá trình thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân đồng thuận tham gia. Qua bình xét, trung bình hàng năm đạt trên 90% gia đình văn hóa và đạt 87% danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, giám sát đầu tư của cộng đồng, phản biện xã hội cũng được MTTQ phường phối hợp thực hiện tốt. Năm năm qua, MTTQ phường liên tục đạt đơn vị xuất sắc và được các cấp khen thưởng. 

                Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử 51 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XII và cử 11 đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Lê Văn Trí được hiệp thương tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã tặng Giấy khen và thưởng 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY