THÔNG TIN CÁC PHƯỜNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024
Publish date 30/11/2018 | 10:30  | View count: 1056

 

Chiều ngày 29 và sáng ngày 30/11/2018, Ủy ban  MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 -2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn quận; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường Mai Dịch và 127 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức, tầng lớp Nhân dân, trí thức,  cá nhân tiêu biểu…đã được hiệp thương cử tại hội nghị các Ban công tác Mặt trận  và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị được phân bổ.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch đã tiến hành các nội dung theo đúng quy định: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019 - 2024, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam  quận; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; đã hiệp thương cử 56 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã họp phiên thứ nhất hiệp thương cử Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 vị  Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí Nguyễn Xuân An - Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2014 - 2019 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV - Chủ tịch UBMTTQ quận phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội của phường, UBMTTQ Việt Nam quận đã tặng giấy khen và thưởng cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Về  dự và chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Quận đã có bài phát biểu đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thống nhất với các nội dung chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới và đã nêu định hướng một số nội dung đối với UBMTTQ Việt Nam phường cần tập trung trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng có bài phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của MTTQ nhiệm kỳ qua.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn phường thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY