THÔNG TIN CÁC PHƯỜNG

Phường Mai Dịch hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, công khai
Publish date 12/04/2021 | 10:28  | View count: 678

Từ ngày 01/4 đến ngày 10/4/2021, UB MTTQ phối hợp với UBND phường Mai Dịch tổ chức 8 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 11 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Tổ dân phố số 5

 

Tại các hội nghị, cử tri đều được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác đối với người được giới thiệu ứng cử. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, trách nhiệm, cởi mở, các cử tri đã nhận xét, đánh giá, góp ý cụ thể với từng người được giới thiệu ứng cử. Các cử tri kỳ vọng nếu trúng cử đại biểu HĐND các cấp, các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, năng lực, thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân, cống hiến hết sức mình góp phần vào sự phát triển của địa phương. Tại các Hội nghị, 100% cử tri tham dự biểu quyết nhất trí giới thiệu 11 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 10 đại biểu ứng cử cấp Quận và 01 đại biểu ứng cử cấp xã.

Cử tri tổ dân phố số 26 biểu quyết tín nhiệm với người được giới thiệu ứng cử  đại biểu HĐND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026

 

Việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp giúp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan tham gia cuộc bầu cử làm tốt công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy định của Luật. Đây chính là cơ sở trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba xem xét, quyết định lập danh sách chính thức những người ứng cử làm đại biểu dân cử, đảm bảo xứng đáng đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH