ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Không thể phủ nhận tính nhân văn của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Publish date 21/10/2021 | 08:29 AM  | View count: 9
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Lật tẩy bộ mặt của tổ chức phản động “Tin lành đấng Christ”

Publish date 21/10/2021 | 08:20 AM  | View count: 9
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Không lợi dụng dịch bệnh để thực hiện mưu đồ chính trị

Publish date 21/10/2021 | 08:10 AM  | View count: 9
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Chân dung những kẻ "ôm mộng ảo" - Bài 4

Publish date 21/10/2021 | 08:03 AM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Trị “bệnh” lơ mơ, hời hợt khi thực thi nhiệm vụ

Publish date 18/10/2021 | 01:56 PM  | View count: 7
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Hànộimới

“Bung nở” cùng sự phát triển của công nghệ - Bài 1

Publish date 18/10/2021 | 01:35 PM  | View count: 7
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an Nhân dân

“Thông tấn xã mạng” loạn bàn việc chính sự - Bài 2

Publish date 18/10/2021 | 01:25 PM  | View count: 8
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an Nhân dân

Lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để “vẽ rắn thêm chân” - Bài 3

Publish date 18/10/2021 | 01:15 PM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Tổ chức Ân xá quốc tế lại giở bài “thông cáo về nhân quyền”

Publish date 18/10/2021 | 12:57 PM  | View count: 4
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an Nhân dân

Đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay

Publish date 18/10/2021 | 12:45 PM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương