ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 5 - Đảng “đúng vai, thuộc bài” (Tiếp theo và hết)

Publish date 04/11/2021 | 09:50 AM  | View count: 55
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Bảo vệ "lõi vàng văn hóa Đảng": Bài 4 - Chữa “bệnh” xa dân

Publish date 04/11/2021 | 09:45 AM  | View count: 70
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Bài 3: Đoàn kết - sức mạnh vô địch của Đảng

Publish date 04/11/2021 | 09:40 AM  | View count: 88
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 2 - Tự phê bình và phê bình - "vũ khí" sắc bén

Publish date 04/11/2021 | 09:35 AM  | View count: 32
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 1 - “Pháp bảo” của đội tiên phong

Publish date 04/11/2021 | 09:31 AM  | View count: 33
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Tư tưởng chính trị - trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch

Publish date 04/11/2021 | 09:28 AM  | View count: 35
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương

Quân đội đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên các trang mạng xã hội

Publish date 01/11/2021 | 11:15 AM  | View count: 73
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Quân đội Nhân dân

Cái kết của đối tượng phản động lưu vong

Publish date 01/11/2021 | 11:14 AM  | View count: 43
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Phòng chống “Tự diễn biến, tự chuyển hoá”: “Thầy bói xem voi”

Publish date 01/11/2021 | 11:12 AM  | View count: 42
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước

Publish date 28/10/2021 | 09:51 AM  | View count: 39
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân