ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Chân tướng những con rối quấy nhiễu trong dịch bệnh

Publish date 11/10/2021 | 03:55 PM  | View count: 29
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Bài học cảnh tỉnh sự lầm đường lạc lối của một thầy giáo

Publish date 11/10/2021 | 03:51 PM  | View count: 28
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Nắm vững những vấn đề cốt yếu trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

Publish date 08/10/2021 | 08:57 AM  | View count: 44
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Ngăn ngừa việc phê bình vì động cơ cá nhân

Publish date 08/10/2021 | 08:55 AM  | View count: 52
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Hànộimới

Những “vố đau” làm bẽ mặt Việt Tân

Publish date 08/10/2021 | 08:53 AM  | View count: 47
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Nhân Ngày Quốc khánh - nghĩ về những bài học bảo vệ và phát triển chính quyền cách mạng

Publish date 08/10/2021 | 08:51 AM  | View count: 34
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Trân quý giá trị của độc lập, tự do

Publish date 06/10/2021 | 04:20 PM  | View count: 53
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Góp phần phê phán những quan niệm sai lầm, lệch lạc về chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh

Publish date 06/10/2021 | 04:13 PM  | View count: 47
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương

Vin cớ “góp ý chống COVID-19” để xuyên tạc, chia rẽ người dân với Công an

Publish date 06/10/2021 | 04:07 PM  | View count: 46
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Âm mưu phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa từ việc cổ súy “chủ nghĩa hội tụ”

Publish date 06/10/2021 | 04:03 PM  | View count: 40
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân