ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Không có và không bao giờ có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”

Publish date 02/01/2020 | 09:10 AM  | View count: 99
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương

Không thể xuyên tạc bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Publish date 02/01/2020 | 09:06 AM  | View count: 87
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Nhận thức đúng về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng ta

Publish date 11/12/2019 | 10:07 AM  | View count: 149
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương

Vạch trần âm mưu lợi dụng thông tin dự án đường sắt để chống phá Nhà nước

Publish date 03/12/2019 | 03:38 PM  | View count: 199
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

Đấu tranh chống lại quan điểm bác bỏ, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản

Publish date 02/12/2019 | 11:05 AM  | View count: 454
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị

“Hãy chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước”!

Publish date 02/12/2019 | 11:03 AM  | View count: 174
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Nhân dân điện tử

Nhạt phai lý tưởng cách mạng - “đường gần” dẫn đến suy thoái

Publish date 28/11/2019 | 04:55 PM  | View count: 255
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Publish date 28/11/2019 | 02:53 PM  | View count: 109
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương

Lợi dụng bất ổn ở Hồng Kông để xuyên tạc, kích động chống phá Việt Nam

Publish date 27/11/2019 | 03:45 PM  | View count: 243
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

Đẩy lùi “bệnh” thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh

Publish date 27/11/2019 | 03:43 PM  | View count: 114
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Hànộimới