ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Khi chữ “thầy” bị biến thái…

Publish date 29/07/2019 | 09:17 AM  | View count: 206
Xem nội dung bài viết tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Nhận diện và đấu tranh với hoạt động tuyên truyền chống phá lực lượng Công an

Publish date 29/07/2019 | 09:14 AM  | View count: 165
Xem nội dung bài viết tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Cái giá phải trả cho những đối tượng tham gia tổ chức phản động lưu vong

Publish date 29/07/2019 | 09:12 AM  | View count: 108
Xem nội dung bài viết tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Lật tẩy những trò lừa đảo đê hèn, bất nhân

Publish date 29/07/2019 | 09:09 AM  | View count: 109
Xem nội dung bài viết tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Nhận diện những kẻ cầm đầu các tổ chức mới chống phá Việt Nam

Publish date 29/07/2019 | 09:08 AM  | View count: 125
Xem nội dung bài viết tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Lại luận điệu xuyên tạc vấn đề dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân

Publish date 29/07/2019 | 09:05 AM  | View count: 118
Xem nội dung bài viết tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Đừng phá lúa chín trên cánh đồng từng nhiều dông bão

Publish date 22/07/2019 | 08:50 AM  | View count: 176
Xem nội dung bài viết tại đây Trích nguồn: Báo Quân đội nhân dân điện tử

Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước

Publish date 22/07/2019 | 08:48 AM  | View count: 187
Xem nội dung bài viết tại đây Trích nguồn: Tạp chí Tuyên giáo điện tử

Một cái nhìn chủ quan, phiến diện và xuyên tạc sự thật

Publish date 11/07/2019 | 08:30 AM  | View count: 252
Xem nội dung bài viết tại đây. Trích nguồn: Báo Quân đội nhân dân điện tử

Lật tẩy mưu đồ chống phá bằng chiêu trò tuyệt thực

Publish date 04/07/2019 | 04:56 PM  | View count: 302
Xem nội dung bài viết tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử